Asystentka stomatologiczna – rok powstania 2007

Asystentka stomatologiczna jako średni personel medyczny wchodzi w skład zespołu stomatologicznego (DENTAL TEAM).

Asystentka stomatologiczna może być zatrudniona w poradniach stomatologicznych różnych typów pełniąc obowiązki asysty w trakcie leczenia stomatologicznego oraz wykonując działania zawiązane z funkcjonowaniem poradni.

Swoje umiejętności słuchaczki kierunku zdobywają w nowoczesnych gabinetach stomatologicznych na terenie całego miasta.

Kandydatka na asystentkę stomatologiczną to: sprawna manualnie osoba, komunikatywna, wrażliwa na cierpienie ludzi, odznaczająca się dokładnością, cierpliwością, odpowiedzialnością.

GŁÓWNE ZADANIA ASYSTENTKI to:

 • współpraca z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów,
 • współdziałanie z lekarzem przy udzielaniu pierwszej pomocy,
 • przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki,
 • przygotowanie pacjentów do zabiegów,
 • opieka nad gabinetem stomatologicznym.

PODSTAWOWE MIEJSCA PRACY ASYSTENTEK STOMATOLOGICZNYCH to:

 • wszelkiego typu poradnie stomatologiczne.

PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE to:

 • ogólnie zły stan zdrowia,
 • niska sprawność psychofizyczna,
 • nieprawidłowe widzenie barw i głębi,
 • niepoprawny słuch,
 • zaburzenia wymowy.

W szkole na kierunku asystentka stomatologiczna słuchacze wnoszą wpłatę na Lokalny Komitet Narodowego Czynu Pomocy Szkole w wysokości 100,- zł w semestrze.

 

LICZBA MIEJSC – 25

Więcej informacji – Plan nauczania

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W SEKRETARIACIE SZKOŁY

(poniedziałek-piątek w godz 8.00-15.00)