ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informujemy, że przyznanie pomocy z Funduszu Socjalnego regulowane jest „Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych” wprowadzonym przez

Zarządzenie Nr 5a/A/2018 Dyrektora Szkoły Policealnej Medycznej im. Marii Skłodowskiej – Curie z dnia 15 maja 2018 r. (pobierz pdf)

a w nim zmiany:

 • świadczenie socjalne jest uznaniową formą pomocy.
 • jeśli chcesz otrzymać świadczenie, złóż podanie na piśmie.
 • w podaniu napisz o jakie świadczenie występujesz.
 • do podania dołącz wymagane oświadczenia, zaświadczenia, załączniki i opisz sytuację, która zmusza do skorzystania ze świadczenia.
 • złożenie nieprawdziwego oświadczenia podlega sankcji karnej.
 • wstępnej kwalifikacji każdego podania wnikliwie dokonuje Komisja Socjalna.
 • ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor.

 

Wnioski o świadczenia z ZFŚS:

 • wnioski dla pracownika:

Oświadczenie pracownika Oświadczenie pracownik

Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku letniego Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku letniego

Wniosek o dofinansowanie wydatków zdrowotnych Wniosek o dofinansowanie wydatków zdrowotnych

Wniosek o dofinansowanie zajęć kulturalnych i oświatowych oraz sportowych i rekreacyjnych Wniosek o dofinansowanie wydatków sportowo-rekreacyjnych

 • wnioski dla emeryta:

Oświadczenie emeryta  Oświadczenie emeryt

Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku letniego Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku letniego

Klauzula RODO klauzula dla emeryta_DSPM

Przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów oraz nauczycieli korzystających ze świadczeń kompensacyjnych

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/626/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27.09.2012 r. nauczyciele, nauczyciele emeryci i renciści oraz nauczyciele korzystający ze świadczeń kompensacyjnych mogą starać się o przyznanie pomocy zdrowotnej.

Poniżej zamieszczamy:

 • Procedura postępowania przy ubieganiu się o pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów oraz nauczycieli korzystających z nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych 2022_procedura
 • Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej 2022_wniosek
 • Oświadczenie o wysokości przychodu 2022_oświadczenie o przychodzie