ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informujemy, że przyznanie pomocy z Funduszu Socjalnego regulowane jest „Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych” wprowadzonym przez

Zarządzenie Nr 5a/A/2018 Dyrektora Szkoły Policealnej Medycznej im. Marii Skłodowskiej – Curie z dnia 15 maja 2018 r. (pobierz pdf)

a w nim zmiany:

  • świadczenie socjalne jest uznaniową formą pomocy.
  • jeśli chcesz otrzymać świadczenie, złóż podanie na piśmie.
  • w podaniu napisz o jakie świadczenie występujesz.
  • do podania dołącz wymagane oświadczenia, zaświadczenia, załączniki i opisz sytuację, która zmusza do skorzystania ze świadczenia.
  • złożenie nieprawdziwego oświadczenia podlega sankcji karnej.
  • wstępnej kwalifikacji każdego podania wnikliwie dokonuje Komisja Socjalna.
  • ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor.

 

Wnioski o świadczenia z ZFŚS:

  • wnioski dla pracownika:

Oświadczenie pracownika oswiadczenie_pracownik

Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku letniego wniosek o dofinansowanie wypoczynku letniego

Wniosek o dofinansowanie wydatków zdrowotnych wniosek_o_dofinansowanie_wydatkow_zdrowotnych

Wniosek o dofinansowanie zajęć kulturalnych i oświatowych oraz sportowych i rekreacyjnych wniosek_o_dofinansowanie_wydatkow_sportowo-rekreacyjnych

 

  • wnioski dla emeryta:

Oświadczenie emeryta oswiadczenie_emeryt

Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku letniego wniosek o dofinansowanie wypoczynku letniego

Klauzula RODO klauzula dla emeryta_DSPM

Przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów oraz nauczycieli korzystających ze świadczeń kompensacyjnych

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/626/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27.09.2012 r. nauczyciele, nauczyciele emeryci i renciści oraz nauczyciele korzystający ze świadczeń kompensacyjnych mogą starać się o przyznanie pomocy zdrowotnej.

Poniżej zamieszczamy: