Higienistka stomatologiczna – rok powstania 1985

Do roku szkolnego 2004/2005 szkoła nosiła nazwę Medyczne Studium Zawodowe nr 4

Higienistka stomatologiczna (higienista stomatologiczny) tworzy średni personel medyczny związany z profilaktyką stomatologiczną.

W naszym kraju zawód higienistki stomatologicznej jest bardzo młodym i dynamicznie rozwijającym się. W krajach zachodnich, gdzie profilaktyka jest na bardzo wysokim poziomie, higienistka stomatologiczna pełni ważną i odpowiedzialną funkcję.

Zawód ten umożliwia szybkie podjęcie pracy, gdyż zapotrzebowanie na higienistów stomatologicznych coraz bardziej wzrasta.

Swoje umiejętności słuchacze kierunku zdobywają w nowoczesnych gabinetach szkolnych oraz w ramach praktyk zawodowych w gabinetach prywatnych i państwowych na terenie całego miasta.

Kandydatka na higienistkę stomatologiczną to: sprawna fizycznie i zręczna manualnie osoba, posiadająca uzdolnienia plastyczne, zmysł estetyczny, komunikatywna, odznaczająca się dobrą dykcją oraz umiejętnościami narracji, a także dokładnością i cierpliwością.

GŁÓWNE ZADANIA HIGIENISTKI to:

  • prowadzenie stomatologicznej edukacji zdrowotnej,
  • asystowanie lekarzowi przy zabiegach,
  • usuwanie złogów nazębnych,
  • lakowanie zębów,
  • opieka nad gabinetem stomatologicznym.

PODSTAWOWE MIEJSCA PRACY HIGIENISTEK STOMATOLOGICZNYCH to:

  • wszelkiego typu poradnie,
  • ośrodki zdrowia,
  • zakłady specjalistyczne,
  • gabinety stomatologiczne.

PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE to:

choroby zakaźne, epilepsja, ułomności fizyczne, wady wymowy, tiki.

W szkole na kierunku higienistka stomatologiczna słuchacze wnoszą wpłatę na Lokalny Komitet Narodowego Czynu Pomocy Szkole w wysokości 150,- zł w semestrze.

 

LICZBA MIEJSC – 25

Więcej informacji – Plan nauczania

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W SEKRETARIACIE SZKOŁY

(poniedziałek-piątek w godz 8.00-15.00)