W 1947 roku szkoła rozpoczęła swoją działalność, jako Liceum Techniki Dentystycznej. Od 1.09.2005 r. w Szkole Policealnej Medycznej we Wrocławiu rozpoczęto kształcenie w zawodzie technik elektroradiolog (dotąd kształcenie odbywało się w Medycznym Studium Zawodowym Nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej we Wrocławiu).

Ponadto od 1.09.2007 r. w Szkole Policealnej Medycznej we Wrocławiu rozpoczęło się kształcenie w zawodzie asystentka stomatologiczna.

Od 1.09.2019 r. szkoła zmieniła nazwę na Dolnośląska Szkoła Policealna Medyczna im. Marii Skłodowskiej – Curie we Wrocławiu.