Od letniej sesji 2007 r. dyplomy wydawane są przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

link do OKE https://oke.wroc.pl/