Zawód opiekun medyczny jest odpowiedzią na zapotrzebowanie resortu zdrowia.
Jest zawodem wspierającym  pielęgniarki w podstawowej opiece nad pacjentami. Do zadań opiekuna medycznego należy więc  wykonywanie czynności pielęgnacyjno – higienicznych.

Praca z pacjentami jest niezwykle odpowiedzialna – dlatego proces kształcenia i zdobywania kwalifikacji musi odbywać się na najwyższym poziomie. Właśnie taki poziom zapewni Dolnośląska Szkoła Policealna Medyczne we Wrocławiu.

 

 

ORGANIZACJA NAUKI:

Nauka trwa 1,5 roku (trzy semestry). Prowadzona jest w systemie stacjonarnym – formie wykładów, ćwiczeń i zajęć w pracowniach. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w:

 • domach pomocy społecznej;
 • szpitalach;
 • sanatoriach.

 

OPIEKUN MEDYCZNY POSIADA WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych
  i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
  w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • współpracy z pielęgniarkami i lekarzami oraz innym personelem;
 • wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych;
 • wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo – symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – metoda Hoppe;
 • wykonywania wybranych czynności medycznych.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci mogą podjąć pracę m.in. w:

 • domach pomocy społecznej;
 • szpitalach;
 • zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych;
 • zakładach opiekuńczo – leczniczych;
 • hospicjach i zakładach opieki terminalnej;
 • domach prywatnych, świadcząc opiekę indywidualną.

 

PRZECIWWSKAZANIA DO ZAWODU

 • wzrok (ślepota, znaczne osłabienie wzroku, jaskra, krótkowzroczność postępująca, daltonizm),
 • słuch (głuchota, niedosłyszenie),
 • aparat mowy (bezgłos, trwałe wady artykulacyjne (seplenienie, mowa nosowa), jąkanie),
 • skóra (wszelkie skłonności do uczuleń, trwałe zmiany chorobowe),
 • układ kostno – stawowy (skrzywienie kręgosłupa II i III stopnia, płaskostopie II i III stopnia, szpotawość stóp, zwichnięcie stawów biodrowych, wady rąk),
 • układ nerwowy (zaburzenia równowagi, epilepsja, drgawki, omdlenia, zawroty głowy, niedowłady, zaburzenia psychiczne, psychopatie, charakteropatie, trwałe nałogi z objawami somatopsychicznymi),
 • sprawność manualna (ułomność, zniekształcenie szczególnie rąk, kalectwo),
 • pozostałe układy (ciężkie wady i uszkodzenia),
 • inne (nosicielstwo zarazków chorób jelitowych).

 

 LICZBA MIEJSC – 25

Więcej informacji – Plan nauczania

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W SEKRETARIACIE SZKOŁY

(poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00)