Szkolne plany nauczania zgodne z podstawą programową – od września 2022 roku

Technik Dentystyczny (pdf)

Techik Farmaceutyczny (pdf)

Technik Elektroradiolog (pdf)

Higienistka Stomatologiczna (pdf)

Asystentka Stomatologiczna (pdf)

Opiekun Medyczny (pdf)

 

Szkolne plany nauczania zgodne z podstawą programową – od września 2019 roku

Technik Dentystyczny (pdf)

Technik Farmaceutyczny (pdf)

Technik Elektroradiolog (pdf)

Higienistka Stomatologiczna (pdf)

Asystentka Stomatologiczna (pdf)

 

Szkolne plany nauczania zgodne z podstawą programową – od września 2017 roku

Technik Dentystyczny (pdf) szkolny_plan_nauczania_td_2017

Technik Farmaceutyczny (pdf) szkolny_plan_naucznia_tf_2017

Technik Elektroradiolog (pdf) szkolny_plan_nauczania_te_2017

Higienistka Stomatologiczna (pdf) szkolny_plan_nauczania_hs_2017

Asystentka Stomatologiczna (pdf) szkolny_plan_nauczania_as_2017

 

Szkolne plany nauczania zgodne z podstawą programową – od września 2012 roku

Technik Dentystyczny (pdf) plan_nauczania_td

Technik Farmaceutyczny (pdf) plan_nauczania_tf

Technik Elektroradiolog (pdf) plan_nauczania_te

Higienistka Stomatologiczna (pdf) plan_nauczania_hs

Asystentka Stomatologiczna (pdf) plan_nauczania_as