Technik farmaceutyczny – rok powstania 1952

Do roku szkolnego 2004/2005 szkoła nosiła nazwę Medyczne Studium Zawodowe nr 4

Technik farmaceutyczny tworzy średni personel medyczny pracujący w aptekach wszystkich rodzajów, sklepach drogeryjnych, zielarskich, magazynach i hurtowniach leków i artykułów sanitarnych.

Nauka na kierunku trwa 5 semestrów (2,5 roku).

Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym, pięciodniowym.

Zajęcia edukacyjne obejmują wykłady oraz ćwiczenia odbywające się w małych grupach. Wszystkie zajęcia są obowiązkowe, a większość z nich o charakterze zawodowym ma na celu ukształtowanie prawidłowej sylwetki absolwenta szkoły.

Przewidziane planem nauczania zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa odbywają się w placówkach służby zdrowia, aptekach otwartych i szpitalach, laboratoriach galenowych i analitycznych oraz hurtowniach farmaceutycznych. Są to jednocześnie miejsca pracy przyszłych absolwentów kierunku.

Kandydat na technika farmaceutycznego winien posiadać dobrą znajomość chemii, zainteresowania przyrodnicze, humanistyczne i techniczne. Cechować go powinna spostrzegawczość, dokładność i sumienność oraz umiejętność współpracy.

W szkole na kierunku technika farmaceutyczna słuchacze wnoszą wpłatę na Lokalny Komitet Narodowego Czynu Pomocy Szkole w wysokości 150,- zł w semestrze.

Osoby, które zostaną przyjęte do szkoły obowiązane będą posiadać własny sprzęt podstawowy:

 • dwa fartuchy zapinane z przodu,
 • obuwie zmienne,
 • książeczkę zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych.

 

PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE DO ZAWODU:

 • choroby skóry,
 • przewlekła alergia,
 • ułomności fizyczne uniemożliwiające wykonywanie zawodu np. wzrost poniżej przeciętnego,
 • wady i choroby narządu wzroku:
  • jak zaburzenia widzenia obuocznego,
  • upośledzenia adaptacji wzroku,
  • daltonizm,
  • przewlekły nieżyt spojówek,
 • zaburzenia neurologiczne i psychiczne;
  • np. epilepsja,
  • niedosłuch.

 

LICZBA MIEJSC – 25

Więcej informacji – Plan nauczania

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W SEKRETARIACIE SZKOŁY

(poniedziałek-piątek w godz. 8.00-15.00)