KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technik dentystyczny

Technik elektroradiolog

Technik farmaceutyczny

Asystentka stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna

Opiekun medyczny

Witamy w 2023 roku! Plany na styczeń...

  • 23.12.2022-1.01.2023 Ferie świąteczne
  • 2-5.01.2023 Zajęcia w  trybie normalnym
  • 6.01.2023  Wolne od zajęć
  • 12-25.01.2023 Egzaminy szkolne
  • 27.01.2023 Pożegnanie klas III

OD LUTEGO 2023 ZAPRASZAMY DO SZKOLNEGO GABINETU HIGIENY