Technika dentystyczna – rok powstania 1947

Szkoła jest placówką publiczną, do której może uczęszczać każdy absolwent szkoły średniej, bez ograniczenia wieku, bez matury, bez czesnego oraz bez egzaminów wstępnych.

Szkoła ma wspaniałą lokalizację w bezpośredniej bliskości Dworca Głównego, co zapewnia dogodną komunikację zarówno w obrębie Wrocławia jak i terenów do niego przylegających.

Nauka na kierunku techniki dentystycznej trwa trwa 5 semestrów (2,5 roku). Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym pięciodniowym.

Na zakończenie edukacji uczeń przystępuje do Państwowego Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, a po jego zdaniu otrzymuje dyplom z suplementem w języku polskim i angielskim zgodny z EUROPASS z tytułem zawodowym – Technik Dentystyczny. Te kwalifikacjezawodowe uprawniają do podjęcia pracy w Uni Europejskiej i na świecie.

Główne atuty szkoły to:

 • szkoła z tradycjami, przyjazna dla ucznia,
 • wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna z uprawnieniami egzaminatorów,
 • wdrażanie nowoczesnych technologii zawodowych,
 • w pełni wyposażoneindywidualne stanowiska pracy dla każdego ucznia,
 • współpraca z wiodącymi firmami protetycznymi w zakresie kształcenia zawodowego, szkoleń zawodowych,
 • oferty pracy, staży i praktyk zawodowych,
 • najwyższa jakość kształcenia poparta wynikami egzaminów zewnętrznych /100%/ zdawalności/ oraz ocenami pracodawców,
 • biblioteka szkolna dobrze zaopatrzona w podręczniki i czasopisma zawodowe oraz stanowiska komputerowe.

 

W programie nauczania zawarte są najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w technice dentystycznej i ortodontycznej. Uczniowie wykonują prace z kompozytu, ceramiki, płytek termoformowalnych oraz cyfrowe projektowanie uzupełnień protetycznych CAD. W trakcie nauki organizowane są kursy, szkolenia poszerzające wiedzę i umiejętności zawodowe.

W szkole na kierunku technika dentystyczna uczniowie wnoszą wpłatę na Lokalny Komitet Narodowego Czynu Pomocy Szkole w wysokości 350,- zł w semestrze, pokrywającą koszt zakupu materiałów protetycznych do realizacji programu nauczania.

 

PRZECIWSKAZANIA ZDROWOTNE DO ZAWODU:

 • przede wszystkim choroby skóry,
 • przewlekłe choroby układu oddechowego,
 • czynna gruźlica,
 • choroby alergiczne,
 • choroby zakaźne,
 • ułomność fizyczna uniemożliwiająca wykonywanie zawodu,
 • wady i choroby narządu wzroku,
 • przewlekły nieżyt spojówek,
 • zaburzenia neurologiczne i psychiczne np. epilepsja,
 • wady i choroby narządu słuchu a zwłaszcza niedosłuch wszystkich stopni.

 

UWAGA!

 • Osoby, które zostaną przyjęte do szkoły zobowiązane są posiadać fartuch bawełniany biały /zapinany z przodu/ i czepek bawełniany biały.
 • Nauczyciele, prowadzący zajęcia z pracowni techniki dentystycznej informują na bieżąco uczniów o konieczności posiadania określonych narzędzi podstawowych:
  • miska i łyżka do gipsu,
  • nożyk do wosku /duży/ i nóż do gipsu.

 

LICZBA MIEJSC – 60

Więcej informacji – Plan nauczania

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W SEKRETARIACIE SZKOŁY

(poniedziałek-piątek w godz 8.00-15.00)