Aktualne informacje o trybie nauczania w DSPM będą przekazane na bieżąco na adresy e-mail klas.

Na adresy e-mail KLAS będziecie otrzymywać informacje od nauczycieli szkoły. Jak sprawdzić, czy otrzymaliście nowe materiały? Wystarczy wejść na pocztę na stronie www.wp.pl (lub kliknąć w link) i w tabeli logowanie do WP poczty wpisać adres e-mail waszej klasy i hasło. Hasło osobnymi kanałami informacyjnymi otrzymacie od wychowawcy klasy.

W celu sprawnej współpracy przy kształceniu na odległość pomiędzy słuchaczami, a nauczycielami prosimy, aby nie zmieniać hasła do poczty klasy, nie kasować żadnych informacji, które zostaną przesłane na pocztę, nawet reklam, czy spamu. Jedyną osobą uprawnioną do tych czynności jest wychowawca klasy lub pracownik sekretariatu.

Ze względu na bezpieczeństwo waszych komputerów, na których pracujecie w domu, prosimy, aby nie otwierać żadnych wiadomości (e-maili), które nie zostały przesłane z adresów naszych nauczycieli, tym bardziej załączników, czy linków. O każdej otrzymanej podejrzanej wiadomości prosimy poinformować szkołę na adres e-mail szkoły: sekretariat.stawowa@edu.dolnyslask.pl

Wszyscy słuchacze naszej szkoły zobowiązani są do komunikowania się z nauczycielami z indywidualnego adresu e-mail, stworzonego według wzoru nazwisko.imię .dspm@wp.pl

Utworzone adresy e-mailowe nauczycieli służą tylko do kontaktu na linii słuchacz – nauczyciel.

Sprawy skierowane do Dyrektora Szkoły, Wicedyrektora Szkoły lub Kierownika Szkolenia Praktycznego należy przesyłać na adres e-mailowy szkoły sekretariat.stawowa@edu.dolnyslask.pl

Pamiętajcie, aby wysyłając każdy e-mail podpisać się pod nim swoim imieniem i nazwiskiem 😉

Adresy e-mail poszczególnych klas:

I A TD td.a.2021.2024.dspm@wp.pl
I B TD td.b.2021.2024.dspm@wp.pl
II A TD td.a.2020.2023.dspm@wp.pl
II B TD td.b.2020.2023.dspm@wp.pl
III TD td.2019.2022.dspm@wp.pl
I TE te.2021.2024.dspm@wp.pl
II TE te.2020.2023.dspm@wp.pl
III TE klasa1.te.dspm@wp.pl
I TF tf.2021.2024.dspm@wp.pl
II TF tf.2020.2023.dspm@wp.pl
III TF klasa1.tf.dspm@wp.pl
I HS hs.2021.2023.dspm@wp.pl
II HS hs.2020.2022.dspm@wp.pl
I AS as.2021.2022.dspm@wp.pl

Poniżej znajdziecie adresy mailowe do wszystkich nauczycieli naszej szkoły:

Nazwisko i imię nauczyciela Adres e-mail
Bieleń Agata bielen.agata.dspm@wp.pl
Grduk – Pašić Violetta grduk-pasic.violetta.dspm@wp.pl
Grzegorczyk – Rużyło Agnieszka grzegorczyk-ruzylo.a.dspm@wp.pl
Horaczko Estera horaczko.estera.dspm@wp.pl
Jarosiewicz Waldemar jarosiewicz.waldemar.dspm@wp.pl
Koziarz Anna koziarz.anna.dspm@wp.pl
Kruk Marcin kruk.marcin.dspm@wp.pl
Kubicka Elżbieta kubicka.elzbieta.dspm@wp.pl
Łojewska Aneta lojewska.aneta.dspm@wp.pl
Mizera Zbigniew mizera.zbigniew.dspm@wp.pl
Oleksy Elżbieta oleksy.elzbieta.dspm@wp.pl
Orchel Iwona orchel.iwona.dspm@wp.pl
Orzechowska Elżbieta orzechowska.elzbieta.dspm@wp.pl
Pakiet Bożena pakiet.bozena.dspm@wp.pl
Polońska Izabela polonska.izabela.dspm@wp.pl
Pencakowski Grzegorz pencakowski.grzegorz.dspm@wp.pl
Piskozub Beata piskozub.beata.dspm@wp.pl
Przybylska Krystyna przybylska.krystyna.dspm@wp.pl
Przybylska Lucyna przybylska.lucyna.dspm@wp.pl
Sadowska Aneta sadowska.aneta.dspm@wp.pl
Słowiński Przemysław slowinski.przemyslaw.dspm@wp.pl
Wierzbicka Hanna wierzbicka.hanna.dspm@wp.pl
Witkowska –  Brykman Joanna witkowska-brykman.j.dspm@wp.pl
Woroszkiewicz Alicja woroszkiewicz.alicja.dspm@wp.pl
Wróbel Ewa wrobel.ewa.dspm@wp.pl
Zdankowska Katarzyna zdankowska.katarzyna.dspm@wp.pl
Zięba Ewa zieba.ewa.dspm@wp.pl