Organizacja roku szkolnego 2021/2022

SEMESTR JESIENNY

od 1 września 2021 do 28 stycznia 2022

Spotkanie planistów 30.08.2021 godz. 10.00
Rada Pedagogiczna 31.08.2021 godz. 10.00
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 01.09.2021

kl. I godz. 10.00 

kl. II i III godz. 9.00

Rada Pedagogiczna 18.09.2021 godz. 12.00
Immatrykulacja 21.10.2021 godz. 10.00
Rada Pedagogiczna szkoleniowa 11.10.2021 godz. 11.30
Rada Pedagogiczna śródsemestralna 18.11.2021 godz. 11.30
Procedury egzaminu zawodowego kl. 3TD, 3TF 02.12.2021 godz. 11.00
Procedury egzaminu zawodowego kl. 3TE 07.12.2021 godz.13.30
Egzaminy semestralne kl. 3TD, 3TE, 3TF, 2HS 6-22.12.2021
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2021 – 01.01.2022
Praktyka zawodowa kl. 3TD, 3TE, 3TF, 2HS 3 – 25.01.2022
Egzaminy semestralne 12 – 26.01.2022
EGZAMIN ZAWODOWY PISEMNY 11.01.2022
EGZAMIN ZAWODOWY PRAKTYCZNY TD – 13 i 14.01.2022

TE – 13.01.2022

TF – 10.01.2022

Rozdanie świadectw kl. 3TD, 3TE, 3TF 28.01.2022 godz. 9.30
Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna 28.01.2022 godz. 11.00
Ferie zimowe 31.01.2022 – 13.02.2022
SEMESTR WIOSENNY

od 14 lutego 2022 do 24 czerwca 2022

Egzaminy poprawkowe +RP 14-18.02.2022 (RP 21.02.2022)
Rada Pedagogiczna szkoleniowa 17.03.2022 godz. 11.30
Rada Pedagogiczna śródsemestralna 07.04.2022 godz. 11.30
Wiosenna przerwa świąteczna 14 – 19.04.2022
Procedury egzaminu zawodowego kl. 1AS, 2 HS 28.04.2022 godz. 11.00
Egzaminy semestralne kl. 1AS 09 – 20.05.2022
Praktyka zawodowa kl. 1AS 23.05.2022 – 21.06.2022
Egzaminy semestralne kl. 2TD, 2TE, 2TF, 2HS 16 – 27.05.2022
Praktyka zawodowa kl. 2TD, 2TE, 2TF, 2HS 30.05.2022 – 21.06.2022
EGZAMIN ZAWODOWY PISEMNY 03.06.2022
Egzaminy semestralne 08.06.2022 – 22.06.2022
EGZAMIN ZAWODOWY PRAKTYCZNY 1AS 09.06.2022
EGZAMIN ZAWODOWY PRAKTYCZNY 2HS 14.06.2022
Rozdanie świadectw kl. 1AS, 2HS 24.06.2022 godz. 9.00
Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna 24.06.2022 godz. 10.00
Dodatkowe dni wolne od zajęć: 12.11.2021 – piątek po 11.11.2021

25.11.2021 – szkolenie I pomoc przedmedyczna

07.01.2022 – piątek po 06.01.2022

11.01.2022 – wtorek (EZ pisemny)

02.05.2022 – poniedziałek przed 3.05

17.06.2022 – piątek po Bożym Ciele